Højbodal Kontrolhønseri ved Assentorp

Fotoet fra Lokalhistorisk Arkiv i Stenlille er fra 1920´erne og viser landpostbudet, der på sin cykelrute er nået til Højbodal Hønseri. Her er man ved laste kasser med levende høns til Ungarn!

I dag fortæller Ægget ved Assentorpvej/Granbakkevej, at her engang var noget særligt.

Christian G. Jensen, født på Sønderbjerg 1889, startede efter giftermålet med Ingeborg i 1911 som træskomager på Granbakkevej 70. Men i 1917 var det slut med skomageriet, da han oprettede et hønseri, som han drev frem til 1956. Herefter overtog hans døtre og svigersønner bedriften. Sidst i 1960´erne lukkede hønseriet.

Hønseriet strakte sig over 23 tønder land – Assentorp Camping ligger i dag på en del af arealet. Christian G. Jensen havde en meget stor elektrisk rugemaskine, der kunne tage 16.000 æg! 4.000 æg blev ugentligt lagt i maskinen, og lige så mange kyllinger kom ud. Fra januar til maj produceredes 65.000 kyllinger.

Når foder skulle ud til hønnikerne på de sandede jorder, foregik det på to Nimbus motorcykler med sidevogn. Turen var 35 km!

På arealerne plantedes der efterhånden gran og frugttræer, så kunne der sælges juletræer og æbler.

På en stor sten fik Christian G. Jensen indhugget:
Hvor ploven ej kan gå og leen ej kan slå, der bør et træ dog stå, så hønen ly kan få!